دوشنبه, 15 آذر 1400
  مطالب هفته
     

  معاونت زمين شناسي گسترشي

  geology.jpg

  زمين‌شناسي علم و تكنيكي است كه در امر اكتشاف، استخراج و بهره‌برداري از مخازن زيرزميني نفت و گاز بهمراه تخصص‌هاي ديگر همچون مهندسي مخزن و حفاري مشاركت دارد.  در اين رابطه در سطح شركت ملي نفت ايران، چندين اداره زمين‌شناسي در محدوده‌هاي خاص از كشور مسئوليت امور زمين‌شناسي مخازن نفت و گازي را بعهده دارند و معاونت زمين‌شناسي مناطق نفتخيز بيشترين فعاليت را در بين آنها دارد.

   

   


  گروه دورانV6.0.5.0